Jóga pro děti

Dětská jóga je plná radosti, objevování a zážitků. Dopřejte svým dětem pestrý pohyb, pozornost k dechu a vnímavost k sobě.

Lekce dětské jógy nabízím v malých skupinách v rámci školní družiny nebo rodinných center. Pokud byste měli o lekce zájem, napište mi prosím a domluvíme se. Lekce probíhají v místě školy/centra a nebo v době nepříznivé pandemické situace online přes platformu ZOOM.

Záměrem společných setkání je, aby děti uměli objevovat klid, uchovali si všímavost a neztráceli kontakt se spontánností. Že je skvělé běhat, skákat, radovat se, mít plno zájmů ale že i čas pro ležení, čtení, poslech a svůj klid je jejich součástí. Že to o koho mají mít zájem a pečovat jsou i oni sami.

Jak taková lekce probíhá?

Každá lekce má většinou své téma. S tím potom souvisí i zaměření na pohyb, zda se bude věnovat rovnováze nebo třena předklonům. V úvodu se společně protáhneme, rozpohybujeme při pozdravech slunci a dle tématu směřujeme k dalšímu poznání. Lekce je většinou doplněna i o cvičení ve dvojicích nebo skupinách a děti si také oblíbili hry s příběhem. Zařazujeme i dechová cvičení a nebo jemnou vedenou meditaci. Závěr lekce je vždy věnován dostatečné relaxaci. Tu doplňuji o čtení příběhů či pohádek, které nesou svou myšlenku s ponaučením.